Bấm để đăng ký ngay trên ứng dụng Gopartner

Phúc lợi hấp dẫn

  • Doanh thu lên đến 15.000.000đ/tháng

  • Rút doanh thu về tay nhanh chóng
  • Tham gia chương trình GoCaptain nhận phúc lợi mỗi tháng
  • Cộng đồng VTECHGO phủ sóng mọi nơi và luôn sẵn sàng hỗ trợ
  • Tự chủ thời gian làm việc

Yêu cầu tối thiểu

  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Độ tuổi : 18 – 70 tuổi

Thiết bị di động

  • Hệ điều hành từ 6.0 trở lên

  • Sử dụng được camera trước và sau
  • Kết nối được mạng/internet (3G/4G/5G)