CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH SÁCH

GIỚI THIỆU

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý hoặc kiểm soát.
Chính sách quyền riêng tư này thông báo cho bạn về các phương thức bảo vệ quyền riêng tư có liên quan đến các hoạt động tương tác của chúng tôi với bạn trên mạng, qua điện thoại và khi bạn ghé thăm các trung tâm chúng tôi.

Vui lòng đọc cẩn thận Chính sách quyền riêng tư này và thỉnh thoảng truy cập lại trang này để xem xét những thay đổi có thể đã được thực hiện. Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản sửa đổi trên trang web này.
Trừ khi có quy định khác, mọi điều khoản sửa đổi sẽ tự động có hiệu lực vào ngày nêu trong Chính sách quyền riêng tư đã đăng.

CÁC TRANG WEB THUỘC PHẠM VI ÁP DỤNG CỦA CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các trang web và miền của chúng tôi, bao gồm tất cả các trang web dành riêng cho khu vực hoặc quốc gia (gọi chung là “Trang web”). Các Trang web có thể cung cấp liên kết tới trang web của bên thứ ba để thuận tiện cho bạn và để bạn tìm thông tin. Nếu truy cập vào các liên kết đó, bạn sẽ rời khỏi các Trang web. Chúng tôi không kiểm soát các trang web đó hoặc các phương thức bảo vệ quyền riêng tư của họ (phương thức của họ có thể khác với chúng tôi). Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn chọn cung cấp cho các bên thứ ba không liên quan. Chúng tôi không giám sát hoặc kiểm soát thông tin do các trang web đó thu thập hoặc các phương thức bảo vệ quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các phương thức của họ hoặc nội dung trên trang web của họ.

LOẠI THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ SỬ DỤNG

Trong chính sách này, “thông tin cá nhân” hoặc “dữ liệu cá nhân” có nghĩa là thông tin về cá nhân có thể nhận dạng, được bảo vệ theo luật của khu vực tài phán mà bạn sinh sống. Ở một số khu vực tài phán, “thông tin cá nhân” hoặc “dữ liệu cá nhân” sẽ không bao gồm thông tin liên hệ của doanh nghiệp.

Trang web thu thập thông tin bằng nhiều cách khác nhau và cho các mục đích khác nhau như sau. Nếu bạn chọn đăng ký bất kỳ Trang web nào để nhận thông tin cập nhật từ chúng tôi, quản lý tài khoản của bạn và/hoặc sử dụng cổng tự phục vụ của chúng tôi, thì bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin liên hệ (tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, tên đăng nhập duy nhất và mật khẩu).
Chúng tôi sử dụng thông tin này theo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp để cung cấp các dịch vụ của mình và/hoặc để liên hệ với bạn về dịch vụ trên trang web của chúng tôi mà bạn đã thể hiện sự quan tâm.

Trang web sẽ tự động thu thập thông tin kỹ thuật về lượt truy cập của bạn (như loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, loại nền tảng, địa chỉ giao thức Internet (IP), trang giới thiệu/trang thoát, hệ điều hành, dấu ngày tháng/thời gian).
Chúng tôi tổng hợp thông tin này nhằm mục đích báo cáo về Trang web để phân tích xu hướng, chẩn đoán sự cố với máy chủ và quản trị Trang web, để theo dõi hoạt động và việc sử dụng của người dùng, đồng thời để thu thập thông tin nhân khẩu học trên phạm vi rộng. Xem phần ‘Cookie và điểm đánh dấu kỹ thuật số khác’ bên dưới để biết thêm thông tin.

Nếu chúng tôi trao đổi với bạn qua điện thoại, thì bạn có thể cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân trong cuộc gọi.
Chúng tôi có thể ghi âm những cuộc gọi như vậy vì mục đích đào tạo và nâng cao chất lượng phục vụ. Bạn sẽ nhận được thông báo lúc bắt đầu cuộc gọi nếu cuộc gọi đó được ghi âm. Do vậy, bạn có thể chọn kết thúc cuộc gọi nếu không muốn ghi âm.

Đăng và tải dữ liệu Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn cung cấp, đăng hoặc tải dữ liệu đó lên dịch vụ của chúng tôi, (ví dụ: với dữ liệu nhân khẩu học hoặc mức lương ), trả lời khảo sát hoặc gửi sơ yếu lý lịch hoặc điền vào một đơn xin việc trên Dịch vụ của chúng tôi.
Bạn không phải đăng hoặc tải lên dữ liệu cá nhân mặc dù nếu không, điều đó có thể hạn chế khả năng phát triển và tương tác với mạng của bạn qua Dịch vụ của chúng tôi.

CHÚNG TÔI SẼ LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Thông qua Trang web, bạn có thể đặt hàng sản phẩm hoặc dịch vụ, yêu cầu thông tin, đăng ký nhận tài liệu tiếp thị hoặc hỗ trợ. Để mua sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin sẽ được dùng cho mục đích thực hiện hợp đồng.
Bạn cần cung cấp thông tin liên hệ (như tên, email và địa chỉ giao hàng) và thông tin tài chính (như số thẻ tín dụng, địa chỉ thanh toán và ngày hết hạn). Thông tin tài chính thu thập từ bạn chỉ được sử dụng để lập hóa đơn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã mua.

Nếu chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn như về thông tin hồ sơ của bạn, chẳng hạn như trình độ học vấn, kinh nghiệp làm việc, kỹ năng, hình ảnh, thành phố hoặc khu vực và xác nhận.
Một số thành viên có thể lựa chọn hoàn thành hồ sơ của mình. Bạn không cần phải cung cấp thêm thông tin về hồ sơ của mình.
Chúng tôi sử dụng thông tin này để xác minh danh tính của bạn khi bạn là đối tác của chúng tôi.

Nếu chúng tôi thu thập thông tin thẻ tín dụng từ bạn, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để xử lý thanh toán và ngăn chặn gian lận. Chúng tôi không sử dụng thông tin thẻ tín dụng và dữ liệu cá nhân nhạy cảm tương tự khác cho bất kỳ mục đích nào khác khi bạn chưa đồng ý rõ ràng. Chúng tôi không giữ lại thông tin thẻ tín dụng của bạn sau khi xử lý thanh toán trừ khi bạn cấp cho chúng tôi quyền giữ lại thông tin thẻ tín dụng đó để mua hàng trong tương lai.

Chúng tôi có thể phải chia sẻ thông tin với bên thứ ba theo luật hiện hành. Ví dụ: chúng tôi có thể phải tiết lộ thông tin theo lệnh tòa, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh. Ngoài ra, chúng tôi có thể tự nguyện cung cấp thông tin theo luật hiện hành để hỗ trợ điều tra thi hành luật hoặc nếu cần tiết lộ để bảo vệ các hệ thống, doanh nghiệp của chúng tôi hoặc quyền của những người khác.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ khác của tập đoàn như phòng họp, văn phòng ảo, phục hồi không gian làm việc, văn phòng, văn phòng lưu động và tư cách thành viên khi chúng tôi đã được bạn cho phép theo luật hiện hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *