QUY ĐỊNH HÀNG HÓA GỬI VTECHSEND

Quy định hàng hoá gửi VtechSend

VtechSend là Dịch vụ vận chuyển do nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển cung cấp, để vận chuyển hàng hóa bằng xe gắn máy từ địa điểm lấy hàng do người dùng chỉ định đến người nhận thứ ba tại địa điểm đến do người dùng chỉ định.

Hàng hóa có nghĩa là hàng hóa hoặc các mặt hàng khác do người dùng gửi hoặc sẽ gửi cho người nhận thứ ba bằng cách sử dụng VtechSend.

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ giao hàng, vui lòng tham khảo các loại hàng hoá cấm cho dịch vụ VtechSend như sau:

– Tiền (tiền mặt, tiền xu, ngoại tệ và giấy tờ có giá khác)

– Chất kích thích, gây nghiệm, chất độc hại bị cấm bởi pháp luật

– Động vật và thực vật sống

– Chất nổ, các chất và hàng hóa dễ cháy khác, súng, vũ khí và các bộ phận của súng và vũ khí

– Các loại hàng cấm khác

Bạn phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về hàng hóa sẽ được giao (ví dụ: tên hàng hóa, trọng lượng hàng hóa, loại hàng hóa và các chi tiết khác) qua ứng dụng dành cho người dùng. Vtechgo không cung cấp bất kỳ hộp, bìa các-tông hoặc bao bì đóng gói nào khác trong khuôn khổ dịch vụ VtechSend. Bạn sẽ chịu trách nhiệm đóng gói hàng hóa sẽ được giao theo đặc tính của hàng hóa đó. Bạn được khuyến khích sử dụng bao bì đóng gói chuyên dụng đối với các loại hàng hóa dễ vỡ hoặc cần bảo quản đặc biệt như bánh ngọt, kem, thực phẩm, trái cây và hoa tươi. Vtechgo không chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hại hoặc hư hỏng nào xảy ra trong quá trình vận chuyển và giao hàng.

Nếu hàng hóa đã được đóng gói, nhà cung cấp dịch vụ vận tải có thể yêu cầu bạn mở và xuất trình bên trong kiện hàng để đảm bảo rằng hàng hóa bên trong giống như bạn đã mô tả và bạn đồng ý sẽ hợp tác với các yêu cầu đó.

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *