HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VTECHCAR


1.Chọn biểu tượng VTechCar

Chon biểu tượng màu xanh có hình ô tô gồm 2 dịch vụ (đặt xe 4 chỗ, đặt xe 7 chỗ)

2. Cung cấp thông tin địa chỉ

  Nhập địa chỉ bạn muốn dừng

3. Xác nhận điểm đón

  Xác nhận lại địa chỉ để Tài xế đến đón bạn.

4. Chọn đặt chuyến

  Xem giá tiền và xác nhận chuyến xe 

5. Sẵn sàng tận hưởng chuyến đi

  Tài xế sẽ đến đón bạn trong vài phút.

Đăng ký Tài xế VTechBike Đăng ký Tài xế VTechCar